Διακυβέρνηση

Ο σύλλογος ή σωματείο Elternverein Griechische HSK Schule Triton είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου τύπου Verein όπως ορίζει το Ελβετικό Ιδιωτικό Δίκαιο (ZGB). Το καταστατικό του και τα μέλη του προεδρείου μπορούν να βρεθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Γενικού Μητρώου Επιχειρήσεων του Καντονιού της Ζυρίχης.

Ο κύριος ρόλος του είναι να υποστηρίζει την λειτουργία των Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας (ΤΕΓ) που διεξάγονται στο πλαίσιο του προγράμματος HSK του Δημόσιου Ελβετικού Σχολείου (Volksschule). Δηλαδή, αν θέλουμε να ακριβολογούμε, δεν υπάρχει “ελληνικό σχολείο” στην Ελβετία. Ως “σχολείο” με επίσημη οργάνωση, διοίκηση, εξετάσεις και αντίστοιχο απολυτήριο, υπάρχει το Ελβετικό Volksschule, στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιούνται “μαθήματα γλώσσας και πολιτισμού” (HSK, δηλαδή Heimatliche Sprache und Kultur). Η διεύθυνση εκπαιδεύσεως του Καντονιού της Ζυρίχης, το λεγόμενο Bildungsdirektion, ορίζει το πλαίσιο του προγράμματος HSK, βάσει του οποίου γίνονται τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας. Όλα αυτά εδράζονται σε αντίστοιχους νόμους που έχουν ψηφιστεί από τις Ελβετικές Αρχές.

Μέσα στο πλαίσιο HSK λοιπόν, η Bildungsdirektion ορίζει τον λεγόμενο “φορέα” του μαθήματος γλώσσας και πολιτισμού, ο οποίος φορέας μπορεί εντός ευρειών κατευθυντηρίων γραμμών που ορίζονται από τη διεύθυνση εκπαιδεύσεως του Καντονιού, να καθορίζει τη διδακτέα ύλη, να επιλέγει μεθοδολογία διδασκαλίας, όπως και να παρέχει όσους εκπαιδευτικούς υπαλλήλους κρίνει κατάλληλο. Το Καντόνι, από την άλλη μεριά, σε συνεννόηση με τις Ελβετικές Κοινοτικές Αρχές (Gemeinden, Schulgemeinden, Schulkreise) παρέχει τις υλικοτεχνικές υποδομές και κυρίως τα σχολικά κτίρια στα οποία διεξάγονται τα μαθήματα. Ο φορέας, που στην περίπτωση του HSK των ελληνικών είναι η Πρεσβεία της Ελλάδος στη Βέρνη, λογοδοτεί απέναντι στο Ελβετικό Δημόσιο σχετικά με τη διασφάλιση ποιότητας του μαθήματος, και τη συμμόρφωση της ύλης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Καντονιού.

Σε σύνοψη, θα μπορούσε κανείς να πει ότι το “ελληνικό σχολείο” είναι απλά ένα “μάθημα επιλογής” μέσα στο πρόγραμμα σπουδών του Ελβετικού Volksschule, το οποίο λαμβάνει χώρα περίπου τρεις ώρες την εβδομάδα και για περίπου 35 φορές το χρόνο. Κατ’ αυτήν την έννοια, ο φορέας δίδει βεβαίωση παρακολούθησης στους μαθητές, ενώ η παρακολούθηση του μαθήματος HSK καταγράφεται στην μαθητική καρτέλα του Volksschule. Αυτό δεν συνεπάγεται πιστοποίηση γλωσσομάθειας – μιας και αυτό δεν εμπεριέχεται στη στοχοθεσία του προγράμματος HSK αλλά ούτε και στον σκοπό των ΤΕΓ. Σχηματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο σκοπός του HSK είναι η επαφή των μαθητών του Ελβετικού σχολείου με τον πολιτισμό και γλώσσα της χώρας καταγωγής τους. Υπάρχει ουσιαστική διαφορά, για παράδειγμα, με τα (αμιγώς) ελληνικά σχολεία της Γερμανίας.

Ο σύλλογος βοηθάει σε όλα τα παραπάνω υποστηρικτικά, και κυρίως στα εξής: απασχόληση επιπλέον εκπαιδευτικών από αυτούς που (μπορεί να) παρέχει ο φορέας· συντονισμός λειτουργικών θεμάτων γύρω από τις σχολικές εγκαταστάσεις· αγορά εκπαιδευτικού υλικού και υπηρεσιών· οργάνωση εκδηλώσεων και σχολικών εορτών. Η αναλυτική παρουσίαση του σκοπού του συλλόγου και άλλων σχετικών θεμάτων διακυβέρνησης υπάρχει στο καταστατικό.

Σαν τον δικό μας σύλλογο, υπάρχουν και άλλοι στο Καντόνι της Ζυρίχης, τουλάχιστον άλλοι τρεις αυτή τη στιγμή (2020). Διαφοροποιούνται όλοι μεταξύ τους κυρίως ως προς την ημέρα και ώρα του μαθήματος HSK το οποίο υποστηρίζουν. Άλλος σύλλογος δηλαδή υποστηρίζει τα μαθήματα της Τετάρτης, άλλος της Παρασκευής, κ.ο.κ.

Τέλος, ας σημειωθεί ότι οι εξετάσεις που πιστοποιούν το επίπεδο γλωσσομάθειας για τα ελληνόπουλα του εξωτερικού που δεν φοιτούν σε ελληνικό σχολείο, είναι αυτές της Ελληνομάθειας, οι οποίες διεξάγονται υπό την επίβλεψη του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού. Με το πιστοποιητικό Ελληνομάθειας, μεταξύ άλλων, πληρούται μια βασική προϋπόθεση για την εισαγωγή σε ελληνικό Α.Ε.Ι.