Πρώτη ενημερωτική συνάντηση γονέων

Σήμερα πραγματοποιήθηκε η πρώτη για φέτος ενημερωτική συνάντηση γονέων στο όμορφο Singsaal του σχολείου στο Nänikon. Υπήρξε αθρόα προσέλευση και εποικοδομητική συζήτηση. Η τελευταία επικεντρώθηκε σε λειτουργικά ζητήματα όπως αυτό της στάθμευσης στους χώρους γύρω από το σχολείο· ενημερώθηκαν οι γονείς για την πορεία αναζήτησης νέας νηπιαγωγού· το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε επίσης σε θέματα υγείας και ασφάλειας στο σχολείο. Τέλος, δεν έλειψαν οι ιδέες για τη βελτίωση της εμπειρίας των μαθητών – μερικές από τις οποίες θα υλοποιηθούν προσεχώς. Θα δημιουργήσουμε και άλλες παρόμοιες ευκαιρίες για δημιουργική διάδραση. Ευχόμαστε καλές φθινοπωρινές διακοπές!