Τα μαθήματα ξεκίνησαν με θετική ενέργεια…

Την Τετάρτη 19 Αυγούστου 2020 ξεκίνησαν τα μαθήματα στις νέες, όμορφες σχολικές εγκαταστάσεις στο Nänikon, δίπλα στην όμορφη λίμνη Greifensee.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s